barcelona
O násgizmo

Letiště Stichovice:popis

Z Kroniky VLU (vojenského leteckého učiliště) Prostějov v r. 1935 cituji:

Z výcvikových důvodů rozhodla se vojenská správa zříditi pro VLU druhé letiště u obce Stichovic v sousedním okrese Plumlov, asi 5 km západně od Prostějova….

Z Kroniky VLU Prostějov v r. 1937: Dnem 7. ledna 1937 byl zahájen provoz na nově zřízeném letišti VLU u Stichovic, jež dostalo pojmenování „Letiště Prostějov II (Stichovice).

Tím započala bohatá historie stichovického letiště. Za okupace Němci začali letiště rozšiřovat a budovat nové objekty. Některé z nich stojí a slouží dodnes v areálu nynější firmy Forte a.s. Zajímavostí je i to že na letišti koncem války přistávaly i obří Giganti. (viz foto). Další letecký a hlavně školící provoz na letišti pak započal v r 1946 a to hlavně na letounech C-2, C-3 a S-199, kdy do r.1950 bylo zde vyškoleno přes 400 pilotů. Provoz pokračoval až do r. 1960. Posledním „vykřičníkem“ byl výcvik Indonézanů, který skončil v r. 1960. Pak následovalo období, kdy vlastní letištní plocha byla využívána pouze jako záložní, areál letiště byl přebudován na Vojenský opravárenský závod. Průmyslovému využití slouží areál dosud.

Novodobá historie letiště Stichovice a jeho využívání pro pravidelný provoz započala krátce po r. 1990, kdy své aktivity sem přesunul Deltaklub Stichovice a započal s výstavbou areálu – hangáru pro SLZ. V polovině 90- let bylo zřízeno neveřejné civilní letiště Stichovice. Jeho současným provozovatelem je Aeroklub Prostějov – Stichovice. Jeho členové jsou prakticky všichni současně členy Deltaklubu Stichovice a zajišťují provoz a údržbu letiště. Deltaklub a Aeroklub čítá v současnosti 27 členů, vlastní jedno klubové SLZ a jedno sportovní letadlo Z142, jeho členové zde hangárují své vlastní stroje v počtu 14 kusů. V roce 2005 v červnu byla, za materiální pomoci města Prostějov, zahájena výstavba dalšího hangáru (200 m2), který byl dokončen téhož roku v listopadu. V roce 2007 byl postaveno nové velké zázemí z 12-ti unimobuněk. V roce 2012 pak byla za laskavé pomoci Olomouckého kraje dokončena stavba třetího hangáru, rovněž o velikosti 200 m2. V současné době máme přes 600 m2 hangárovací plochy, klubovny, šatnu, i místnosti na přespání.

Deltaklub provozuje leteckou školu a vyškolil za dobu svého působení již víc jak dvě desítky nových pilotů. 

Každoročně pořádáme ve spolupráci se Svazem letců Prostějov Dětské dny pro děti ze škol, dětského domova a pro děti handicapované. Již dlouholeté a známé je „Zavírání nebe“, konané vždy poslední víkendovou sobotu v září.

Činnost na letišti je celoroční, přes léto téměř každý den v závislosti na počasí, stejně tak v ostatní část roku. Každý kdo přilétá v dobrém je vítán a dle možností uhoštěn. Přileťte se podívat. Ti co přiletí poprvé a bez GPS, nemohou si nevšimnout dominanty plumlovského zámku a přilehlé přehrady.

počítadlo přístupů na naši stránku   
Design downloaded from free website templates.