Požadavek AČR na prostor 06/2023

Pro splnění úkolu očekáváme aktivaci v trvání 20 minut v uvedeném okně. Prostor LKPJ se středem PSN 492652N 0170802E (LKPJ) o poloměru 5NM od GND do 5000ft AMSL.